BLAGDAN SVIH SVETIH

Puhački orkestar za blagdan Svih svetih i spomen svih pokojnih nastupa na lokalnim grobljima ”Lovnik” i ”Krš”. Ovdje možete vidjeti vrijeme i raspored nastupa:

Pravoslavno groblje ”Lovnik” 15.00 sati

Katoličko groblje ”Krš” 15.30 sati

”Pokoj vječni daruj im, Gospodine.

I svjetlost vječna svijetlila im!

Počivali u miru Božjem.

Amen.”

Top