Povijest

Početci

Puhački orkestar je osnovan 1910. kao sekcija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovsko. Prvi put je zasvirao na vatrogasnoj zabavi u Vrbovskom 1911. g. Nastupajući na takvim i sličnim zabavama orkestar je ostvarivao potrebna financijska sredstva za rad vatrogasnog društva kojem je bila potrebna oprema i obnova društvenih prostorija. Orkestar je bio stalni pratilac svih zbivanja u razvoju vatrogasnog društva te kulturnog života u gradu Vrbovskom i okolici.

Do današnjeg dana puhački orkestar ili popularnije limena glazba doživljavao je uspone i padove u svom radu. Jedno od zapaženih bilo je sudjelovanje 1937. g. u Zagrebu na obilježavanju 60 godina organiziranog vatrogastva u Hrvatskoj i tadašnjoj staroj Jugoslaviji, te priznanje za najveći broj članova na regionalnoj smotri limenih glazbi u Crikvenci 1980. g. Na rad orkestara imali su veliki utjecaj 1. i 2. svjetski rat kada je rad društva bio prekinut a instrumenti oduzeti u ratne svrhe i naravno nikad vraćeni, ekonomska kriza 60′-ih te Domovinski rat 90′-ih.

Kapelnici i dirigenti

Prvi dirigent i kapelnik koji se spominje i koji je vrlo zaslužan za rad orkestra između dva rata je g. Emil Božičević. On se brinuo za rad orkestra dvadesetih godina XX. st.

Novi početak, razdoblje između 1945.- 1950.

Drugi i do sada sa najvećim dirigentskim i kapelničkim stažom je Franjo Mužević koji sa tajnikom DVD- a Vrbovsko Ivicom Štajduharom pokreće rad orkestra nakon 2. svjetskog rata. Uz pomoć lokalnih vlasti i sponzora kupuju se instrumenti i orkestar počinje djelatnost od 1948. godine. G. Mužević vodi i ravna orkestrom sljedećih 32 godine- do 1980. godine.

U tom razdoblju orkestar je doživljavao povremene stanke u radu u trajanju od godine do dvije. 60′- ih godina unutar orkestra je osnovana i grupa, band ”Habanero”, koja je nastupala na zabavama, svadbama, dočecima Novih godina te izvodila popularnu glazbu tog vremena. Najveći uspjeh i priznanje orkestra u tom razdoblju je povećanje broja članova na čak oko 60 aktivnih članova za što je i dobio priznanje na regionalnoj smotri puhačkih orkestara u Crikvenici 1980. godine. Apsurdno je da je u takvim zahvalnim okolnostima upravo te godine unutar orkestra došlo do krize koja je potrajala sve do jeseni 1982. i za to vrijeme orkestar nije radio.

Godina 1953.

Razdoblje između 1960.- 1970.

Razdoblje između 1960.- 1970.

Podmladak 1979.

Smotra puhačkih orkestara 27. 9. 1980.

Smotra puhačkih orkestara 27. 9. 1980.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Na inicijativu Tomislava Heskog, Milana Lovrića, Martina Leša i drugih starih glazbenika vodstvo orkestra preuzima g. Juraj Šragalj koji tu dužnost obnaša sve do jeseni 2002.- punih 20 godina! Pod njegovim vodstvom je obnovljen rad glazbe, a sredinom devedestih su utemeljene i mažoretkinje. Zahvaljujući njegovom entuzijazmu orkestar je prošao Hrvatsku uzduž i poprijeko, odgojene su brojne generacije glazbenika i održan rad do ulaska u novi milenij.

Od jeseni 2002. do ljeta 2010. dirigent orkestra je bio g. Nikola Poljančić Bajt iz Ravne Gore pod čijom palicom orkestar kreće u sasvim novom smjeru i na sasvim novi način raditi i svirati. Zahvaljujući njegovom trudu orkestar je jako napredovao u svakom pogledu i postavljeni su izvrsni temelji za budućnost.

Zlatne devedesete

80′- ih i 90′- ih godina orkestar je pod vodstvom g. Jurja Šraglja jako dobro funkcionirao i imao konstantu u radu što se tiče broja aktivnih članova i podmlatka, te velik broj nastupa širom Hrvatske. Brojni članovi orkestra iz tog razdoblja su bili i branitelji u Domovinskom ratu. Unatoč teškim ratnim okolnostima i ekonomskoj situaciji orkestar je u tom razdoblju doživio pravi procvat.

Godine 1994. uz orkestar su osnovane mažoretkinje. Prvi put su nastupile 1. svibnja 1994. na budnici za praznik rada u Vrbovskom, a izvan Vrbovskog prvi puta u Zagrebu 28. svibnja 1994. u perivoju ”Zrinjevac”, zatim u Varaždinu 18. lipnja 1994. na smotri vatrogasnih glazbi Hrvatske i na proslavi 130 godina vatrogastva u Varaždinu. Od tog vremena tim- orkestar i mažoretkinje- bilježi mnogo nastupa u gradovima i mjestima širom Hrvatske (Zagreb, Karlovac, Jastrebarsko, Rijeka, Lovran, Opatija, Novi Vinodolski, Delnice, Ravna Gora, Lokve, Prezid, Tršće, Skrad, Mrkopalj, Bakar, Ogulin, Krašić,Knin, Pakoštane, Požega, Otočac, Draganić, Ludbreg, Bjelovar, Kraljevica, Viškovo. Osvojeno treće mjesto u Lovranu na 1. Mažori kupu Hrvatske 1995. najveći je uspjeh ovog tima uz to da je postao poznat i izvan svoje lokalne zajednice.

Razdoblje između 1980- 1990.

Razdoblje između 1980- 1990.

Smotra vatrogasnih glazbi u Ogulinu, između 1980.- 1990.

Smotra vatrogasnih glazbi u Ogulinu, između 1980.- 1990.

Krajem 20. st., smotra orkestara u Zagrebu

Krajem 20. st., smotra orkestara u Zagrebu

Polovicom '90-ih, orkestar i mažoretkinje

Polovicom ’90-ih, orkestar i mažoretkinje

Glavni nedostatak ove kombinacije se pokazao nakon niza godina u kvaliteti sviranja orkestra i nedostatnim financijskim ulaganjima u obnovu instrumentarija budući da se veća pozornost posvećivala opremanju mažoretkinja i sviranju mnogo koračnica za potrebe koreografije mažori plesa što je uzrokovalo vrlo slabo sviranje pravih koncertnih aranžmana. Također se i broj članova orkestra počeo rapidno smanjivati, uglavnom zbog migracija mladih u veće gradove u potrazi za poslom.

Za svoj predani rad i trud uložen oko orkestra i mažoretkinja g. Juraj Šragalj je na prijedlog vodstva orkestra te prihvaćanja od strane Gradskog vijeća Vrbovskog primio nagradu za životno djelo na Dan Grada Vrbovskog 14. ožujka 2006.

Početak 21. stoljeća

Početkom novog stoljeća dolazi do promjena unutar orkestra. Vodstvo orkestra u jesen 2002. preuzima Šimun Dujmović kao predsjednik i organizator života orkestra, a za dirigenta je angažiran g. Nikola Poljančić Bajt iz Ravne Gore. Mažoretkinje se odvajaju od orkestra i osnivaju svoju udrugu. Problemi s kojima se novo vodstvo suočilo bili su zahtjevni: većinom zastario instrumentarij, mali broj aktivnih glazbenika, bez podmlatka i slaba financijska situacija.

Kako bi se situacija poboljšala i orkestar održao dugu tradiciju do jeseni 2014. učinjeno je slijedeće:

  • nabavljeno je oko 70 % potpuno novih instrumenata, a 50% starih je generalno obnovljeno;
  • 7. listopada 2003. otvoren je područni razred glazbene škole u suradnji sa Glazbenom školom Karlovac, a od jeseni 2014. u suradnji sa OGŠ Ive Tijardovića iz Delnica
  • kroz 13 godina orkestar je dobio 25 novih mladih glazbenika;
  • poboljšana je kvaliteta sviranja i proširen repertoar skladbi, što je rezultat ozbiljnog pristupa vježbi i izvedbi dirigenta orkestra
Krašić, svibanj 2004.

Krašić, svibanj 2004.

Regionalno natjecanje, Ravna Gora 2012.

Regionalno natjecanje, Ravna Gora 2012.

 

Sve to ne bi bilo moguće ostvariti bez financijske podrške Grada Vrbovsko i brojnih sponzora i donatora koji su prepoznali kvalitetan rad i ispravne namjere vodstva orkestra. Grad Vrbovsko i financijski pomaže roditeljima pokrivajući dio mjesečne školarine svih učenika.

Suradnja sa osnovnom školom i glazbenom školom

Orkestar je u svojoj dugoj povijesti od osnutka 1910. do danas uvijek surađivao sa OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko nudeći učenicima mogućnost učenja sviranja puhačkih instrumenata putem tečaja kao izvanškolske aktivnosti i jedan od načina uključenja u širi život lokalne zajednice. Takva vrsta glazbenog obrazovanja nije bila sustavna niti se za njega moglo dobiti svjedodžbu te napredovati prema zvanju profesionalnog glazbenika, ali je ipak bila vrijedna i plemenita jer je omogućavala svakome da razvije i te sposobnosti i oplemeni sebe i svoju okolinu onoliko koliko je to u takvim okolnostima bilo moguće. Tako je na području grada Vrbovsko uvijek bilo mnogo glazbenika amatera a izuzetno mali broj profesionalaca koji bi oplemenili taj amaterizam. Tek dolaskom glazbene škole u jesen 2003. i ta se mogućnost današnjoj mladeži otvarila jer su nastavnici glazbeni profesionalci i stručnjaci. Od te godine je i pojačana suradnja osnovne škole i orkestra a osobito glede stalne motivacije mladeži. Vrlo zahvalna karika u toj suradnji je g. Šimun Dujmović, vjeroučitelj katoličkog vjeronauka u OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko.

Nastup za blagdan Svih svetih, Vrbovsko 2015.

Nastup za blagdan Svih svetih, Vrbovsko 2015.

Od 100. obljetnice dalje

2010. orkestar je proslavio 100. obljetnicu postojanja. Planovi za budućnost su vrlo jednostavni: potpuno obnoviti instrumentarij, održavati konstantu broja učenika glazbene škole na oko 30 polaznika, pomlađivati orkestar i dizati kvalitetu sviranja. Sigurno je da će u tome veliku ulogu odigrati osim samog vodstva orkestra i brojni drugi (škola, roditelji, čitava lokalna zajednica) onoliko koliko mladež budu motivirali i podržavali. Izvjesno je da će u takvim okolnostima orkestar napredovati i da će biti temelj za ostvarenje brojnih talenata s područja Grada Vrbovskog koji će, nadamo se, nastaviti gdje stariji stanu.

 

 

Top