Neka cijeli ovaj svijet (Jalta, Jalta)

Jubilarni koncert 2010.- 100 godina orkestra

Pjesma iz mjuzikla “Jalta Jalta”
pjevaju članice opere
HNK Rijeka

Dirigent: Nikola Poljančić Bajt

Top