Službeni blog DVD Vrbovsko

Vrbovsko zauzima krajnji istočni dio Gorskog kotara, sa površinom od 280 km², 60 naselja i 5.100 stanovnika. Na sjeveru je Vrbovsko razdvojeno Kupom od susjedne Slovenije, a istočna granica nastavlja se područjem naselja Zdihovo, Liplje, Bosiljevo i presijeca dolinu Dobre nedaleko Ljubošine. Zapadna granica prolazi od sutjeske Kupe kod Radočaja, zaobilazi Razdrto pa između Koritnika Velikog i Paleža presijeca željezničku prugu te se nastavlja na Lužac i izbija na područje Sušica-Jablan. Južna međa reljefno je najviša i prolazi vrhovima višim od 1000 m. Šumovitošću, ljepotom i visinom ističu se Debela kosa (1169 m), Bukovica (1253 m), Bijela kosa (1289 m), Mirkovica (1283 m), Smolnik (1219 m). Prema istoku granica se nastavlja bilima Kozarice i Lumbarde te izbijanjem na dolinu Dobre zaokružuje područje Vrbovskog. Posebno je važan izuzetan geoprometni položaj na pola puta između Zagreba i Rijeke a dobri cestovni i željeznički pravci omogućuju brz dolazak u Vrbovsko.

Vrbovsko se spominje davne 1481. godine i jedno je od najstarijih napučenih mjesta u Gorskom kotaru. Prvotno je pripadalo Frankopanima, a zbog turskih provala od 16. stoljeća ulazi sa Sušicom, Ravnom Gorom i Mrkopljem u Vojnu krajinu.

Top